Silkeborg Curling Club lukker ned for denne sæson!


I Silkeborg Curling Club følger vi udviklingen omkring COVID-19 (corona), og det betyder at vi har valgt af afslutte sæsonen, da der først og fremmest ikke er åbent i Silkeborg Sportcenter. Det betyder at al træning, turneringer og andet er aflyst. 


Vi har desuden valgt at aflyse alle Curl’n’Fun arrangementer for resten af denne sæson (25.3 & 27.3). 

Tilmeldte deltagere er blevet kontaktet på mail. I er velkommen til at skrive jer på vores mailliste, under "Curl'n'Fun", som vi sender til, når vi kender næste sæsons Curl'n'Fun datoer.


Hvad angår vores store internationale turnering Silkeborg Open, har vi i lyset af den seneste udmelding fra statsministeriet valgt at aflyse Silkeborg Open 2020. Tilmeldte hold vil snarest få besked via mail. 


Tak for denne sæson, som desværre fik en uventet afslutning. 


Pas godt på jer selv og hinanden!


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Silkeborg Curling Club

Silkeborg Curling Club is closing down for this season!


At Silkeborg Curling Club we follow the development around COVID-19 (corona), which means that we have chosen to end the current season, as Silkeborg Sports Center is closed. This means that all training, tournaments and other things are canceled.


We have also chosen to cancel all Curl'n'Fun events for the rest of this season (25.3 & 27.3).
Registered participants have been contacted by mail. Feel free to sign up for our mailing list, under "Curl'n'Fun", which we'll send out when we know the Curl'n'Fun dates for the next season.


Regarding our major international tournament Silkeborg Open, we have chosen to cancel Silkeborg Open 2020 in light of the latest announcement from the Ministry of State. Registered teams will be notified soon by mail.


Thank you for this season, which unfortunately had an unexpected ending.


Take good care of yourself and each other!


With best regards
Board of Directors
Silkeborg Curling Club